TUP

Talangutvecklingsplan (TUP) för Helsingborg City FC

 

Knattelaget (4-5 år)

Antal träningar i veckan: 1 fotboll

 

Grunder

 

 1. Ömsesidig respekt (Att lära sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för på allt annat.) Nyckelord: Koncentration, lyssna, tystnad, lugn, ögonen på bollen.

 2. Bollkänsla (Att ge spelaren möjlighet att få känna på en fotboll och bygga upp en kärlek till sporten, samt att göra klart för spelaren att fotboll spelas med fötterna och inte med händerna.)

 3. Snabbhet (Att få spelaren att vänja sig vid fysisk aktivitet genom att springa på olika sätt.)

 4. Koordination (Att få spelaren att kunna kontrollera sin kropp och sina rörelser.)

 5. Lagarbete (Att lära spelaren att fotboll är en lagsport och att man måste spela tillsammans och inte bara för sig själv.)

 

Fördjupning

 

Ömsesidig respekt: Vi anser att det viktigaste för att en spelare ska kunna utvecklas är att kunna följa instruktioner från tränaren redan på knattenivå. Här sätts tydliga riktlinjer och rutiner.

Ex. När tränaren blåser i pipan ska spelaren infinna sig direkt och hans beteende ska vara lugnt och koncentrerat, vilket innebär att man inte ska springa runt eller leka. Spelaren ska vara lyhörd och tyst så att både han själv och övriga spelare enkelt kan ta till sig tränarens instruktioner. Väl ute på planen är det viktigaste att spelaren har ögonen på bollen, då man som nybörjare kan glömma bort varför man är där. En spelare som saknar ömsesidig respekt hämmar inte bara sin egen utveckling utan även sina medspelares, genom att bli ett störningsmoment.

Bollkänsla: Vi anser att bollkänslan är det viktigaste att börja träna upp då själva fotbollen är det som alltid kommer att ligga i fokus. Det är viktigt att spelaren får leka med bollen innan själva träningen har börjat för att skapa en positiv känsla inför träningen. Spelaren ska under träningar få känna på olika moment som att passa, dribbla och skjuta, men också få rädda bollen med händerna som målvakt. Det är viktigt att förklara att fotboll i första hand spelas med fötterna och inte med händerna, såvida man inte är målvakt.

Snabbhet: Vi anser att den fysiska aktiviteten och i synnerhet snabbheten är en väldigt viktig del av träningen i alla åldrar. Spelaren får vänja sig vid en hög puls och att det är jobbigt att träna, men också lära sig att man måste vara snabb både i benen och i hjärnan för att bli en bra spelare. Snabbhet i benen kan tränas upp i form av att springa mellan koner (riktningsförändringar). Reaktionsförmågan kan tränas upp i form av snabbhetstävlingar där tränaren ropar klara, färdiga, gå! Lekar som ”Tagen” funkar bra som uppvärmning.

Koordination: Vi anser att koordination är en en viktig del av träningen i ung ålder för att spelaren ska kunna få kontroll över sin kropp och sina rörelser. En bra koordination kan leda till bättre snabbhet, smidighet och balans, men kan även förhindra kollisioner och skador som i sin tur kan stoppa upp spelet och hämma spelarens utveckling. Koordination gynnar inte bara spelaren fysiskt utan också förmågan att tänka snabbt, där man blir tvungen att använda hjärnan mer aktivt. Bra koordinationsövningar är t ex. snabba steg mellan koner, hopp på ett ben, springa baklänges eller på sidan osv.

Lagarbete: Till sist vill vi även få med vikten av ett bra lagarbete. Tränaren påminner alltid spelaren om att fotboll är en lagsport med allt vad det innebär. Att man som spelare inte alltid kan ha bollen själv och att man ska spela med varann, inte bara med sig själv. Spelar man med varandra så blir sporten också mycket roligare och bättre för alla inblandade.

Övrigt: Redan i dessa åldrarna kan man börja se vad spelaren besitter för talang och fotbollskunskaper. En spelare som är lång, orädd och gärna vill ta bollen med händerna eller som kanske inte är så duktig med fötterna bör kanske skolas till målvakt. En spelare som är orädd och kan tacklas bör kanske skolas som försvarare. En spelare som är kort och snabb eller med en bra teknik bör kanske skolas som mittfältare. En spelare som är snabb och har ett bra skott bör kanske skolas som anfallare.

Tränarens huvudsakliga uppgift är att få spelaren att tycka fotboll är kul och att fortsätta med det i framtiden. En tränare som är positiv, glad, engagerad, passionerad och som verkligen brinner för sin uppgift kommer att ha lättare för att utveckla spelaren. ”Barn gör som vuxna gör, inte alltid vad de säger.” Därför väljer Helsingborg City FC ut tränare som alltid kan visa tydligt och flera gånger inför en övning för att spelaren lättare ska förstå övningen. Tränaren får inte särbehandla eller favorisera en eller flera spelare, däremot får tränaren gärna anpassa träningsgrupperna efter spelarnas fotbollskunskaper och talang för att alla spelare ska få en så bra utveckling som möjligt. En långt utvecklad spelare utvecklas mer om han får ett bra motstånd, medan en inte lika långt utvecklad spelare mår bäst av att få chansen i en grupp med lite lägre tempo.

Tränaren uppmuntrar barnen till att spela fotboll på förskolan och uppmanar föräldrarna att engagera sig genom att ibland gå ut i parken med barnen och leka med bollen. Bollkänslan är som sagt det viktigaste att träna upp i dessa åldrarna. Tränaren välkomnar alltid barnen och ropar därefter upp namnen för att alla ska lära sig namnen på alla. Därefter berättar tränaren vad som kommer att hända på träningen för att sedan inleda passet. Träningen avslutas alltid med att alla barnen samlas för att få berätta vad som var roligt med träningen och därefter ge en ”high five”.

OBS: Det absolut viktigaste är självklart att barnen har roligt och att de bygger upp en kärlek till fotboll.

 

P7 (6-7 år)

Antal träningar i veckan: 2 fotboll

 

Grunder

 

 1. Ömsesidig respekt (Precis som på knattenivån så är det absolut viktigaste att lära sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för allt annat.) Nyckelord: Koncentration, lyssna, tystnad, lugn, ögonen på bollen.

 2. Teknik (Till skillnad från knattenivån där bollkänslan är det viktigaste inom fotbollsträning, så är nu ren teknikträning det viktigaste.)

 3. Snabbhet (Snabbhetsträning kommer alltid att ligga högt upp på listan, då en spelare med hög topphastighet och reaktionsförmåga har stora fördelar inom modern fotboll.)

 4. Passning & Mottagning (Då man börjar spela matcher i P7 så vill vi redan här lägga in mycket passningsträning för att få in det direkt i matcherna.)

 5. Lagarbete (Precis som på knattenivån så vill vi betona vikten av att lära spelaren att fotboll är en lagsport och att man måste spela tillsammans och inte för sig själv.)

 

Fördjupning

 

Ömsesidig respekt: Precis som på knattenivån anser vi att det viktigaste för en spelare att utvecklas är att kunna följa instruktioner från tränaren.

Ex. När tränaren blåser i pipan ska spelaren infinna sig direkt och och hans beteende ska vara lugnt och koncentrerat, vilket innebär att man inte ska springa runt eller leka. Spelaren ska vara lyhörd och tyst, så att både spelaren själv och övriga spelare enkelt kan ta till sig tränarens instruktioner. Väl ute på planen är det viktigaste att spelaren har ögonen på bollen, då man som barn kan glömma bort varför man är där. En spelare som saknar ömsesidig respekt hämmar inte bara sin egen utveckling utan även sina medspelares, genom att bli ett störningsmoment. En hög träningsprocent ska alltid värderas högt!

Teknik: Till skillnad från knattenivån där bollkänslan är det viktigaste inom själva fotbollsträningen, så börjar vi nu med den mer strukturerade teknikträningen. Vi introducerar grundteknik med båda fötterna i form av dribblingar med insida och utsida fot. Detta sker i ett långsamt och kontrollerat tempo där det är viktigare att spelaren utför övningen korrekt, än snabbt och okontrollerat. Här är det väldigt viktigt att tränaren själv visar tydligt hur övningarna går till.

Snabbhet: Vi fortsätter att träna mycket snabbhet redan i tidig ålder där vi ökar intensiteten en aning. Snabbhet i riktningsförändringar är viktig och reaktionsförmågan prioriteras högst. Det blir mindre lekövningar och mer strukturerad snabbhetsträning både med och utan boll. Mycket tävlingar med och utan boll finns med i träningsupplägget.

Passning & Mottagning: Spelaren vänjer sig här att passa rätt, nämligen att passa med bredsidan och inte med vrist. Spelaren lär sig hur hård en passning ska vara och att passningen ska gå rätt till sin medspelare, så att inte medspelaren behöver springa och hämta bollen efter en passning. Spelaren kan uppfatta detta som lite tråkigt, därför bör det tränas under en lite kortare tid, fast med hög kvalité. Passningarna ska utföras med båda fötter. Mottagningarna ska helst ske med fotsulan. Lugnt och kontrollerat är nyckeln till utveckling.

Lagarbete: Precis som på knattenivån så är det viktigt att tränaren påminner spelaren om att fotboll är en lagsport med allt vad det innebär. Att man som spelare inte alltid kan ha bollen själv och att man ska spela med varandra, inte bara med sig själv. Spelar man med varandra så blir sporten också mycket roligare och bättre för alla inblandade. Spelare som bara dribblar på matcherna bör bytas ut 5 minuter för att snabbt lära sig att om man inte passar bollen så får man heller inte spela. Självklart ska spelaren få prova att dribbla ibland, men inte varje gång han får bollen.

Övrigt: Redan i dessa åldrarna kan man se vad spelaren besitter för talanger och fotbollskunskaper. En spelare som är lång, orädd och som kanske gärna vill ta bollen med händerna eller som kanske inte är så duktig med fötterna bör kanske skolas till målvakt. En spelare som är orädd och kan tacklas bör kanske skolas som försvarare. En spelare som är kort och snabb eller med en bra teknik bör kanske skolas som mittfältare. En spelare som är snabb och har ett bra skott bör kanske skolas som anfallare. Det är även i denna åldern som 5-manna introduceras!

Obs: Det absolut viktigaste är självklart att barnen har roligt och att de bygger upp en kärlek till fotboll, men nu är det också viktigt att kunna ställa krav på barnen så att de verkligen börjar träna fotboll.

 

P8 (7-8 år)

Antal träningar i veckan: 2 fotboll

 

Grunder

 

 1. Ömsesidig respekt (Spelaren är fortfarande väldigt ung och precis som på tidigare nivåer så är det viktigt att lära sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för allt annat.) Nyckelord: Koncentration, lyssna, tystnad, lugn, ögonen på bollen.

 2. Teknik (Intensiteten på teknikträningen ökar och spelaren får träna mycket bollbehandling.)

 3. Passning & Mottagning (Passningsövningar är en viktig del i träningen. Att snabbt kunna få kontroll på bollen när man mottagit en passning, för att snabbt kunna leverera en passning med kvalité är det viktigaste.)

 4. Snabbhet (Vi fortsätter att utveckla spelarens snabbhet både med och utan boll. Övningar som hinderbana, snabba fötter, riktningsförändringar tränas upp. Förmågan att snabbt kunna parera fötterna ger en stor fördel när spelaren ska hinna först till bollen.)

 5. Positionsspel (I den här åldern utvecklar vi spelarens positionsspel. Vi studerar vilka kvalitéer spelaren har och anpassar hans position efter det.)

 

Fördjupning

 

Ömsesidig respekt: Precis som på de tidigare nivåerna så anser vi att det viktigaste för en spelare att utvecklas är att kunna följa instruktioner från tränaren. Därför prioriteras ömsesidig respekt högt på listan även här.

Ex. När tränaren blåser i pipan så ska spelaren direkt infinna sig och beteendet ska vara lugnt och koncentrerat, vilket innebär att man inte ska göra annat. Spelaren ska vara lyhörd och tyst så att alla spelare i gruppen enkelt kan ta till sig tränarens instruktioner. En spelare som saknar ömsesidig respekt hämmar inte bara sin egen utveckling utan även sina medspelares genom att bli ett störningsmoment.

Teknik: Teknikträningen är mycket viktig i den här åldern där vi tränar upp bollbehandlingen. Detta sker i ett långsamt och kontrollerat tempo där det är viktigare att spelaren utför övningen korrekt, än snabbt och okontrollerat. Här är det viktigt att tränaren själv visar hur övningarna går till. Syftet är att spelaren ska känna sig trygg och säker med bollen.

Passning & Mottagning: I P8 får snabbhetsträningen lämna mer plats åt passning & mottagningsträning. Mycket intervallträning och repetitioner med boll när spelaren får passa mot en vägg eller med en medspelare. Passningarna ska utföras med båda fötter. Mottagningarna ska helst ske med antingen insidan, utsidan eller fotsulan. Nu ökar vi intensiteten och utför övningarna med lite mera fart. Eftersom de börjar spela riktiga matcher i P8 så försöker vi även göra passningarna så matchlika som möjligt. Försvarare får träna uppspel, mittfältarna och anfallarna får träna kortpassningsspel. Även ”Kvadraten” läggs in som uppvärmning.

Snabbhet: Vi fortsätter att träna mycket snabbhet och koordination. Snabbhet och riktningsförändringar är viktigt och reaktionsförmågan prioriteras. Vi tränar snabbhet både med och utan boll och det blir mycket tävlingar.

Positionsspel: I den här åldern börjar man att spela riktiga matcher och tränaren studerar då noggrant vilka egenskaper de olika spelarna har och därefter ger de positioner som de ska skolas in i. Försvararna får mycket försvarsträning i form av att t ex jobba defensivt i en mot en. Mittfältarna får mycket passningsträning, medan anfallarna får mycket avslut på målvakterna. Här är det viktigt att förklara varför vissa spelare inte får spela på sina favoritpositioner och kunna motivera de till att göra sitt bästa på sina nya position.

OBS: Det absolut viktigaste är självklart att barnen har roligt och att de bygger upp en kärlek till fotboll, men nu är det också viktigt att kunna ställa krav på barnen så att de verkligen börjar träna fotboll.

 

P9 (8-9 år)

Antal träningar i veckan: 3 fotboll

 

Grunder

 

 1. Ömsesidig respekt (Vi går från en mer lekfull nivå till en lite mer seriös nivå. Spelaren är fortfarande ganska ung och precis som på tidigare nivåer så är det viktigt att lära sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för annat.)

  Nyckelord: Koncentration, lyhördhet, tystnad, lugn, engagemang.

 1. Teknik (Intensiteten på teknikträningen ökar och spelaren får träna mycket bollbehandling.)

 1. Passning & Mottagning (Passningsövningar är en viktig del i träningen. Att snabbt kunna få kontroll på bollen när man mottagit en passning, för att snabbt kunna leverera en passning med kvalité är det viktigaste.)

 1. Positionsspel (I den här åldern utvecklar vi spelarens positionsspel. Vi studerar vilka kvalitéer spelaren har och anpassar positionen efter det. Det är också nu spelaren börjar på 7-manna och vi går därför igenom formation och taktik.)

 1. Snabbhet (Vi fortsätter att utveckla spelarens snabbhet både med och utan boll. Övningar som hinderbana, snabba fötter och riktningsförändringar prioriteras. Förmågan att snabbt kunna parera fötterna ger en stor fördel när spelaren ska hinna först till bollen.)

 

Fördjupning

 

Ömsesidig respekt: I P9 går vi helt över till mer seriös träning, samtidigt förutsätter vi att spelaren ska kunna knyta sina skor själv och sköta sin skola.

Teknik: Teknikträningen är mycket viktig även i den här ålder där vi tränar upp bollbehandlingen. Detta sker nu i ett lite högre tempo, men fortfarande kontrollerat där det är viktigare att spelaren utför övningen korrekt, än snabbt och okontrollerat. Här är det viktigt att tränaren är tydlig och visar hur övningarna går till. Syftet är att spelaren ska känna sig trygg och säker med bollen. Nya finter och dribblingar introduceras på små ytor.

Passning & Mottagning: Passningar och mottagningar är en minst lika viktig del som teknikträningen. Vi introducerar passningar på ett tillslag med höger respektive vänster fot. Inomhus tränas mycket kortpassningsspel, medan utomhus tränas längre passningar längs marken. Vi tränar även spelaren på att kunna flytta bollen i sidled (bort från motståndaren), samtidigt som man har bollen nära sig och under kontroll.

Positionsspel: Här fortsätter vi att träna in spelaren på sin tänkta position. Vi börjar med lättare målvaktsträning minst en gång i veckan. Försvararna får träna mycket försvarsarbete, mittfältarna tränar mycket passningar och teknik, medan anfallarna får introduktion om avslutsträning. Många spelmoment utomhus där man får spela på sin riktiga position, men man får även chansen att prova på andra positioner som kan gynna spelarens utveckling.

Snabbhet: Vi fortsätter att träna mycket snabbhet och koordination. Snabbhet, riktningsförändringar och reaktionsförmåga prioriteras. Spelaren tränar snabbhet både med och utan boll och det blir mycket tävlingar. Även snabbheten i tanken tränas upp, genom att tvinga spelaren att ta snabba beslut under tidspress.

 

P10 (9-10 år)

Antal träningar i veckan: 3 fotboll + 1 frivillig

 

Grunder

 

 1. Ömsesidig respekt (Spelaren är fortfarande ganska ung och precis som på tidigare nivåer så är det viktigt att lära sig innebörden av att lyssna på tränaren och fokusera på fotbollen istället för annat.)

  Nyckelord: Koncentration, lyhördhet, tystnad, lugn, engagemang.

 1. Teknik (Intensiteten på teknikträningen ökar och spelaren får träna mycket bollbehandling.)

 1. Passning & Mottagning (Passningsövningar är en viktig del i träningen. Att snabbt kunna få kontroll på bollen när man mottagit en passning, för att snabbt kunna leverera en passning med kvalité är det viktigaste.)

 1. Positionsspel (I den här åldern utvecklar vi spelarens positionsspel. Vi studerar vilka kvalitéer spelaren har och anpassar positionen efter det.)

 1. Snabbhet (Vi fortsätter att utveckla spelarens snabbhet både med och utan boll. Övningar som hinderbana, snabba fötter och riktningsförändringar prioriteras. Förmågan att snabbt kunna parera fötterna ger en stor fördel när spelaren ska hinna först till bollen.)

 

Fördjupning

 

Ömsesidig respekt: Utöver det vi önskar i tidigare åldrar vill vi nu att ska spelaren ska kunna packa sin egen väska innan träning och match.

Teknik: Teknikträningen är mycket viktig även i den här åldern där vi tränar upp bollbehandlingen. Detta sker nu i ett lite högre tempo, men fortfarande kontrollerat där det är viktigare att spelaren utför övningen korrekt, än snabbt och okontrollerat. Här är det viktigt att tränaren tydligt

visar hur övningarna går till. Syftet är att spelaren ska känna sig trygg och säker med bollen. Nya finter och dribblingar introduceras på små ytor.

Passning & Mottagning: Passningar och mottagningar är en minst lika viktig del som teknikträningen. Vi introducerar passningar på ett tillslag med höger respektive vänster fot. Inomhus tränas mycket kortpassningsspel, medan utomhus tränas längre passningar längs marken. Vi tränar även spelaren på att flytta bollen i sidled (bort från motståndaren) samtidigt som man har bollen nära sig och under kontroll.

Positionsspel: Här fortsätter vi att träna in spelaren på sin tänkta position. Vi börjar med riktig målvaktsträning minst en gång i veckan. Försvararna får träna mycket försvarsarbete, mittfältarna tränar mycket passningar och teknik, medan anfallarna får introduktion om avslutsträning. Många spelmoment utomhus där man får spela på sin riktiga position, men man får även chansen att prova på andra positioner som kan gynna spelarens utveckling.

Snabbhet: Vi fortsätter att träna mycket snabbhet och koordination. Snabbhet och riktningsförändringar är viktigt, liksom reaktionsförmågan. Spelaren tränar snabbhet både med och utan boll och det blir mycket tävlingar. Även snabbheten i tanken tränas upp, genom att tvinga spelaren att ta snabba beslut under tidspress.

OBS: Det absolut viktigaste är självklart att spelaren har roligt och inte pressas allt för hårt i den nya och tuffare miljön.

 

P-11 (10-11 år)

Antal träningar i veckan: 3 fotboll

 

Grunder

 

 1. Teknik (Teknikträning är det som nu prioriteras högst. Mycket bollövningar i hög fart under korta intervaller.)

 1. Passning & Mottagning (I den här åldern introduceras passningar på ett tillslag, samt bollmottagningar i luften.)

 1. Ömsesidig respekt Nolltolerans införs, vilket innebär att inget som helst trams tillåts.

 1. Positionsspel (Vi fortsätter att utveckla spelarens positionsspel. Vi introducerar även nya rörelsemönster både med och utan boll.)

 1. Snabbhet (Spelarens snabbhet fortsätter vi att jobba hårt med. Vi jobbar bl a med stegar och häckar.)

 

Fördjupning

 

Teknik: Teknikträningen skiljer sig inte så mycket i den här åldern, gentemot den man haft i P10. Vi har en väldigt varierad teknikträning för att spelaren ska bli bekväm med alla typer av bollberöringar. (Höger/vänster fot och insida/utsida). Vi introducerar ytterligare nya finter och dribblingar, samt tränar mycket bollkontroll i högt tempo genom att köra teknikbana på tid.

Passning & Mottagning: Vi lägger nu stort fokus på passningsspelet och spelarens mottagning. Hårda passningar längs marken som mottagaren ska kunna kontrollera är nästa steg i utvecklingen. Nya övningar där kombinationsspel introduceras och där spelaren hela tiden måste tänka snabbt och orientera sig rätt på planen. Efter passning ska man sträva efter att ta en ny yta för att inte bli stillastående på planen. Även kommunikationen med lagkamraterna utvecklas då man tydligt ska kalla på boll och hjälpa sina lagkamrater verbalt.

Ömsesidig respekt: I P11 införs nolltolerans, vilket innebär att inget trams kommer att tolereras. Gemensam uppvärmning i grupp, stretching, ner-joggning och dusch efter matcher införs.

Positionsspel: Vi utvecklar träningen med en mer positionsanpassad träning. Vi försöker att köra målvaktsträning minst två gånger i veckan. Vi delar upp försvarsspelare för sig och anfallsspelare för sig och anpassar träningen efter spelarens position. I den här åldern önskar många spelare byta positioner och då är det viktigt som ledare att antingen motivera spelaren till att behålla sin position, eller ge feedback på vad spelaren behöver utveckla för att skolas om till en ny position.

Snabbhet: Övningar som att hoppa över häckar, snabba steg mellan stege, långa hopp med balans-landning är några av övningarna som körs. I P11 introduceras även styrketräning i form av lättare övningar, framför allt för ben, rygg och mage.

 

P12 (11-12 år)

Antal träningar i veckan: 3 fotboll

 

Grunder

 

 1. Teknik (I den här åldern tränar vi mycket teknik där nya finter och dribblingar introduceras. Vi tränar mycket på att så snabbt som möjligt få kontroll på bollen och hela tiden hålla den i rörelse.)

 2. Passningar och Mottagningar (Vi fortsätter att jobba mycket med spelarens passningar och mottagningar. Vi tränar mycket på att försöka hålla bollen inom laget och minimera felpassningar. Snabba och enkla lösningar för att komma ur svåra situationer.)

 3. Positionsspel (I P12 lägger vi mycket fokus på att spelaren ska hålla sin position, men också att kommunicera med sina lagkamrater.)

 4. Snabbhet & Styrka (Precis som i P11 tränar vi snabbhet och styrketräning.)

 5. Ömsesidig respekt (Precis som i P11 har vi nolltolerans mot all form av trams.

 

Fördjupning

 

Teknik: Mycket teknik och dribblingar står på schemat när vi går in i P12-träning. Högt tempo med mycket rörelse och bollberöringar är jätteviktigt. Mycket en-mot-en och två-mot-två där spelaren hela tiden sätts under press och tvingas hålla bollen i rörelse för att behålla den. Vi introducerar flera nya knep för att spelaren ska kunna ta sig ur svåra situationer utan att tappa boll. Vi börjar även lägga in nickar för att kunna bemästra huvudspelet. Mottagning på bröst och lår tränas in för att bredda möjligheterna för snabb bollkontroll.

Passning & Mottagning: Stort fokus på spelarens passningar och mottagningar, men även medtagningar. Med medtagningar menas förmågan att inte bara kunna stoppa bollen nära fötterna, utan också ta den med sig på ett tillslag i den riktning man vill. Här gäller det att tänka snabbt och veta vad man ska göra med bollen innan man får den. I P12 börjar vi även träna på lite längre passningar i luften, vilket medför att även mottagningar i luften tränas upp. Vi fortsätter att träna både ett och två tillslag med höger respektive vänster fot och med både insida och utsida. Vi börjar även träna på djupledspassningar bakom motståndarnas backlinje, samt lägger stort fokus på att vända spelet från den ena sidan till den andra för att få motståndarna att springa.

Positionsspel: Nu kör vi stenhårt med positionsspelet där spelaren verkligen får utvecklas på sin position. Vi tränar målvaktsträning minst två gånger i veckan. Försvararna jobbar mycket med press/understöd och hur man jobbar ihop. Försvararna får nöta uppspel och framförallt sin kommunikation med mittfältet. Våra kantspelare får lära sig vikten av att hålla spelbredd och skapa ytor för innermittfältarna. Yttrarna får tips på när man ska våga utmana en-mot-en och när man ska välja passningsalternativ. Innermittfältarna tränar mycket på spelvändningar och på att hålla bollen inom laget. Finns det inga alternativ framåt så är det helt okej att vända hem och börja om från backlinjen igen. Även hos mittfältarna ska kommunikation vara viktigt, genom att med enkla kommandon göra det lättare för medspelarna att både försvara och kontrollera bollen inom laget.

Snabbhet & Styrka: Snabbhet är fortfarande en viktig del av spelarens utveckling och fysiken blir allt viktigare. Är man en kort spelare så är det extra viktigt att vara snabb, stark och ha en god balans. Därför tränar vi mycket på snabba fötter mellan stege, explosiva hopp över häckar och snabba sidledsförflyttningar. Dessutom tränar vi styrka i form av utfallssteg, sit-ups, rygglyft och armhävningar. Detta gör vi inte bara för att spelaren ska bli starkare fysiskt, utan också mentalt starkare och vänja hjärnan vid hård fysisk ansträngning.

Ömsesidig respekt: I den här åldern gör vi spelaren medveten om att fotboll är en livsstil och att man representerar klubben oavsett om det är på träning, matcher, i skolan, ute med kompisar eller i hemmet. Enkla saker som att alltid komma i tid och ha med rätt utrustning är självklarheter i P12.

 

P13 (12-13år)

 

Antal träningar i veckan: 3 fotboll + 1 frivillig

 

Grunder

 

1. Passningar och Mottagningar (Spelarna börjar komma upp i ett tempo som liknar mer seniorfotboll än barnfotboll. 9-manna introduceras vilket innebär större ytor och fler passningsalternativ. Därför prioriteras passningsspel och bollmottagning högst i P13. Vi lägger fokus på stort bollinnehav med flera passningar inom laget och med få tillslag på bollen.

2. Teknik (Teknikträning där vi fortsätter utveckla båda fötterna. Bollbehandling både på marken och i luften).

3. Positionsspel (I P13 lägger vi mycket fokus på att spelaren ska hålla sin position, men också att kommunicera med sina lagkamrater). Regelbunden målvaktsträning flera gånger i veckan, samt anfallsträning med avslut.

4. Snabbhet & Styrka (Spelarna får nu ett schema för fysträning)

5. Teori och taktik (Eftersom vi börjar på 9-manna i P13 går vi in en del på den teoretiska och taktiska delen.

 

Fördjupning

 

Passning & Mottagning: Stor fokus på spelarens passningar och mottagningar, men även medtagningar. Med medtagningar menar vi förmågan att inte bara kunna stoppa bollen nära fötterna, utan också ta den med sig på ett tillslag i den riktning man vill. Här gäller det att tänka snabbt och veta vad man ska göra av bollen innan man får den. I P12 börjar vi även träna lite längre passningar i luften, vilket medför att även mottagningar i luften tränas upp. Vi fortsätter att träna både ett och två tillslag med båda fötterna och med både insida och utsida. Vi börjar också träna djupledspassningar bakom motståndarnas backlinje, samt lägger stor fokus på att vända spelet från den ena sidan till den andra för att få motståndarna att springa.

Teknik: Mycket teknik och dribblingar står på schemat när vi går in i P13-träning. Högt tempo med mycket rörelse och bollberöringar är jätteviktigt! Mycket en-mot-en och två-mot-två där spelaren hela tiden sätts under press och tvingas hålla bollen i rörelse för att behålla den Vi introducerar flera nya knep för att spelaren ska kunna ta sig ur svåra situationer utan att tappa boll. Vi börjar även lägga in nickar för att kunna bemästra huvudspelet. Mottag på bröst och lår tränas in för att bredda möjligheterna för snabb bollkontroll.

Positionsspel: Nu kör vi stenhårt med positionsspelet där spelaren verkligen får utvecklas på sin position! Vi kör målvaktsträning minst två gånger i veckan. Försvararna jobbar mycket med press/understöd och hur man jobbar ihop. Försvararna får även nöta uppspel och framför allt sin kommunikation med mittfältet. Våra kantspelare får lära sig vikten av att hålla spelbredd och skapa ytor för innermittfältarna. Yttrarna får även tips på när man ska våga utmana en-mot-en och när man ska välja passningsalternativ. Innermittfältarna tränar mycket på spelvändningar och på att hålla bollen inom laget. Finns det inga alternativ framåt så är det helt okej att vända hem och börja om från backlinjen igen. Även hos mittfältarna ska kommunikation vara viktigt, genom att med enkla kommandon göra det lättare för medspelarna att både försvara och kontrollera bollen inom laget.

Snabbhet & Styrka: Snabbheten är fortfarande en viktig del av spelaren utveckling och fysiken blir allt viktigare. Är man en liten spelare är det extra viktigt att vara snabb, stark och ha en god balans. Därför tränar vi mycket på snabba fötter mellan stege, explosiva hopp över häckar och snabba sidledsförflyttningar. Dessutom kör vi styrketräning i form av utfallssteg, sit-ups, rygglyft och armhävningar. Detta gör vi inte bara för att spelaren ska bli starkare fysiskt, utan också mentalt starkare och vänja hjärnan vid hård fysisk ansträngning.

Teori och taktik: Teori i form av matchanalyser och fotbollstermer gör att spelaren lättare skapar sig en förståelse för fotboll som helhet. Träningsschema och kostschema delas ut till spelarna.